Privaatsustingimused

1. ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Kiriku 6, 10130 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 641 1428
Email: info@ehrl.ee
Reg. kood: 80007988

1.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Eesti Hotellide ja Restorani Liidu veebilehe Kasutajatele.

Meie ettevõtja töötleb isikuandmeid ainult Teile teenuse osutamiseks (Liikme avalduse soovi täitmiseks). Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Andmete kogumine

Andmeid kogume Liikmelisuse vormi täitmisel.
1.2. Liikmelisuse vormide täitmisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
1.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.3.1. Ärinimi ja reg.kood– vajalik liikmeks astumise puhul;
1.3.2 Avalduse esitaja nimi – vajalik liikmeks astumise puhul;
1.3.3. E-posti aadress – vajalik liikmeks astumise puhul ja vajadusel arvete esitamiseks;
1.3.4.  Telefoni number –  vajalik liikmeks astumise puhul ning sh teenuse tõrgete teadete edastamiseks.

Andmete säilitamise aeg

1.4. Eesti Hotellide ja Restoranide Liit säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses
1.5. Kliendil on õigus saada Eesti Hotellide ja Restoranide Liidult teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
1.6. Kliendil on õigus nõuda Eesti Hotellide ja Restoranide Liidult enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
1.7. Kliendil on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
1.8. Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
1.9. Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Teil õigus saata meile e-kiri info@ehrl.ee või helistada numbril +372 641 1428

2. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine
2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.

2.2. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidule kuuluv domeen võib muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine
2.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.

2.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.

2.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?
2.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised .
2.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid
2.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

2.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

2.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.